Nasza Misja

Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki, w tym właściwego stylu życia i diety, możliwości diagnostyki i leczenia stanów przedrakowych i raków przewodu pokarmowego

Ustawiczne szkolenie lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego
Organizowanie badań profilaktycznych, służących wczesnemu wykryciu i leczeniu raka
Działania zmierzające do poprawy wyposażenia jednostek diagnostyczno-leczniczych w niezbędny sprzęt medyczny służący diagnostyce i leczeniu tych raków
Prowadzenie badań naukowych służących poznaniu mechanizmów rozwoju raka oraz opracowania nowych metod diagnostycznych i leczniczych.

Przewodnicząca
Dr hab. med. Anita Gąsiorowska

tpchn-2
doctor-medical2